استخدام کارمند اداری خانم مدر آزمایشگاه کالیبراسیون در تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…