دعوت به همکاری مديران با تجربه و بازنشسته بصورت پاره وقت در تهران

استخدام مدیر با تجربه و بازنشسته در تهران یک شرکت در تهران به افراد واجد شرایط…