استخدام مشاور تولیدمبل خانگی، مدیر خط تولید، مدیرکنترل و کیفیت

یک شرکت تولیدی مبل خانگی در استان تهران جهت راه اندازی خط تولید جهت تکمیل کادر خود…