استخدام کارشناس واحد تدارکات(صنایع ، بازرگانی ، مدیریت)/تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در محدوده فرمانیه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…