استخدام در سازمان صدا و سيما در تهران و مراكز استان ها

سازمان صدا و سيما جهت تكميل كادر خود در تهران و مراكز استانها از واجدين شرايط ذيل دعوت…