استخدام مربی خانم در یک مجموعه ورزشی در البرز

یک مجموعه ورزشی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت…