استخدام کارشناس دفتری(مهندسی برق،رشته های مهندسی مرتبط)/اصفهان

یک شرکت تولیدی بازرگانی، فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر جهت تکمیل کادر خود در…