استخدام بازاریاب تلفنی خانم(عمران،معماری و مرتبط)با مزایا

یک شرکت تولیدات مصالح ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…