استخدام مددکار اجتماعی در یک موسسه مردم نهاد در تهران

یک موسسه مردم نهاد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…