استخدام سرپرست كارگاه (رشته مكانيك، جوش، عمران، صنايع) يك شركت از استان مركزي

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود از استان مركزي جهت كار در حوزه استان كرمان…

استخدام 3 عنوان شغلي در شركت شير سازي پترو فجر در استان مركزي

استخدام شير سازي پترو فجر مركزي 🔻كارشناس طراحي و مهندسي✅ آقا، خانم/ نوع همكاري: تمام وقت/ حداقل…

استخدام يك شركت پيمانكاري نفت و گازي در دفتر مركزي پروژه (تهران)

شركت پيمانكاري نفت و گازي در دفتر مركزي پروژه (تهران) كارشناس كنترل‌ پروژه يكنفر ➖حداقل دو سال سابقه…

استخدام يك شركت معتبر توليدي صنعتي در حوزه صنايع نفت و گاز در استان مركزي ( اراك )

يك شركت معتبر توليدي صنعتي در حوزه صنايع نفت و گاز در استان مركزي شهر اراك جهت…

استخدام يك شركت شيميايي در استان مركزي، شهر صنعتي كاوه (ساوه)

استخدام يك شركت شيميايي در استان مركزي، شهر صنعتي كاوه (ساوه)

استخدام يك شركت توليدي از استان هاي قزوين، مركزي، همدان و كرمانشاه جهت كار در ساوه

يك شركت معتبر توليدي جهت تكميل كادر خود از استان هاي قزوين و مركزي و همدان و كرمانشاه جهت…

استخدام يك شركت در استان مركزي

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان مركزي از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام شركت مهندسي هوايار در تهران دفتر مركزي

 شركت مهندسي هوايار در تهران دفتر مركزي از مهندس مكانيك با مشخصات ذيل جهت انجام امور…

استخدام شركت شير سازي پترو فجر مركزي در استان مركزي

 شير سازي پترو فجر مركزي جهت تكميل كادر خود در استان مركزي از افراد واجد شرايط…

استخدام مجموعه شركت هاي توليدي- صنعتي پارس فنر – فنر سازي خاور در تهران و استان مركزي

تاریخ انقضا :1399/2/24

استخدام مجتمع صنايع غذايي طبيعت از استانهاي تهران، البرز مركزي ، كرمانشاه و اصفهان جهت كار در استان مركزي

مجتمع صنايع غذايي طبيعت جهت تكميل كادر كارخانه طبيعت واقع در شهرستان زرنديه استان مركزي از…