استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار در شرکت نگین مرمر تجارت

استخدام نگین مرمر تجارت شرکت نگین مرمر تجارت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…