استخدام کارمند فروش بلیط خارجی و داخلی در آژانس مسافرتی/تهران

یک شرکت معتبر جهت فروش بلیط داخلی و خارجی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…