استخدام سرممیز حرفه ای املاک و مستحدثات شهری 

یک شرکت معتبر شهرسازی جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و خراسان شمالی از افراد واجد…