استخدام شركت هوشمند صنعت سايا مستقر در پارك علم و فناوري استان خوزستان

 شركت هوشمند صنعت سايا مستقر در پارك علم و فناوري استان خوزستان، جهت تكميل تيم تحقيقات و فناوري…

استخدام کارشناس کنترل پروژه مستقر در کارگاه در آذربایجان شرقی

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر…