استخدام يك شركت در پروژه مسكوني در غرب استان تهران

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر فني و حسابداري خود در پروژه مسكوني در غرب استان تهران…