استخدام مدیر داخلی جهت مدیریت داخلی مجتمع مسکونی/تهران

به مدیر داخلی جهت مدیریت داخلی مجتمع مسکونی در تهران نیازمندیم. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر…