استخدام فروشنده تلفنی خانم در مجموعه مسینو در یزد

استخدام مجموعه مسینو مجموعه مسینو جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط…

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مسینو در یزد

استخدام مجموعه مسینو مجموعه مسینو جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط…