استخدام کارگر ساده جهت کار در کافه رستوران مشتاء در بندر عباس

به چند کارگر ساده جهت کار در کافه رستوران مشتاء در بندر عباس نیازمندیم. اطلاعات تماس…