استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،تکنسین فنی،خدمات (نظافتچی)

یک شرکت معتبر تولیدی-صنعتی به منظور تکمیل کادر فروشگاه های خود در استان تهران از افراد…