استخدام کارمند ارتباط با مشتری(CRM) خانم در تهران

یک شرکت معتبر خودرویی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری(CRM) درشرکت آسا ران صنعت پرشین

استخدام آسا ران صنعت پرشین شرکت آسا ران صنعت پرشین جهت تکمیل کادر خود در استان…