استخدام کمک آشپز جهت کار در مطبخ در اصفهان

به تعدادی کمک آشپز و رادوزن جهت کار در مطبخ با بیمه و حقوق و مزایای…

استخدام آشپز ماهر جهت کار در مطبخ – کرج

به آشپز ماهر و حرفه ای آقا جهت کار در مطبخ در کرج نیازمندیم. اطلاعات تماس…

استخدام آشپز ماهر جهت مطبخ در طالقانی کرج

یک مطبخ در کرج به یک نفر آشپز ماهر نیازمند است. آدرس : محدوده طالقانی, تلفن…