استخدام شركت مهندسي فن آور معادن و فلزات ( MMTE ) در تهران

شركت مهندسي فن آور معادن و فلزات ( MMTE )   نياز به نيروي انساني در شغلهاي زير دارد…

استخدام شركت اطلس سنگ پارسيان از تهران جهت كار در معادن سلستين جنوب كشور

  شركت اطلس سنگ پارسيان جهت تكميل كادر فني خود از استان تهران جهت كار در…

استخدام کارشناس سمعی، بصری و تدوینگر در شرکت کیمیا معادن سپاهان

آگهی استخدام شرکت کیمیا معادن سپاهان شرکت کیمیا معادن سپاهان واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود…

استخدام کارشناس مکانیک در معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

استخدام معادن سنگ آهن احیاء سپاهان مجموعه معادن سنگ آهن احیاء سپاهان جهت تکمیل کادر خود…

استخدام کارشناس مکانیک در شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

استخدام معادن سنگ آهن احیاء سپاهان شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان جهت تکمیل کادر خود…