استخدام مدیر رستوران آشنا با فرهنگ آداب و معاشرت در یزد

استخدام مدیر رستوران در یزد یک رستوران ایتالیایی ترکی در یزد جهت تکمیل کادر خود از…