استخدام طراح و گرافیست خانم در تحریریه‌ی انتشارات صدای معاصر

استخدام تحریریه‌ی انتشارات صدای معاصر تحریریه‌ی انتشارات صدای معاصر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…