استخدام مونتاژ کار بردهای الکترونیکی در یک شرکت معتبر/البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس فناوری و اطلاعات آقا در یک شرکت معتبر/البرز

یک شرکت معتبر در کرج در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود یک کارشناس فناوری…

استخدام کارشناس اداری و کارشناس بهداشت در یک شرکت معتبر/البرز

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه تولید قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان البرز…

استخدام نیروی فنی و کارآموز حسابداری در یک کارخانه معتبر/البرز

یک کارخانه تولید کننده قطعات خودرو جهت واحد تعمیرات خود در استان البرز از افراد واجد…