استخدام کارمند مکاتبات زبان روسی در یک شرکت معتبر بین المللی

یک شرکت معتبر بین المللی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی، شهر مشهد از افراد…