استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبرتولید کننده تجهیزات پزشکی

یک شرکت معتبرتولید کننده تجهیزات پزشکی جهت تکمیل واحد R&D خود در استان تهران از افراد…