استخدام حسابدار خانم و بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت معتبر-رشت

یک شرکت معتبر در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد…