استخدام چند مترجم زبان انگلیسی خانم در یک شرکت معتبر/شیراز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس،شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت…