استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم در یک شرکت معتبر-فارس

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از چند نفر افراد واجد شرایط…