استخدام نیروی خدمات خانم در یک سالن زیبایی معتبر/محدوده ولنجک

یک سالن زیبایی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، محدوده ولنجک از افراد واجد شرایط…