استخدام آبدارچی خانم در یک شرکت هواپیمایی معتبر/میدان ونک

یک شرکت هواپیمایی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران میدان ونک از افراد واجد شرایط زیر…