استخدام فروشنده مجرب آقا در یک جواهر فروشی معتبر/میرداماد

یک جواهر فروشی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،میرداماد از افراد واجد شرایط زیر…