استخدام مهندس معدن،مسئول منابع انسانی و مسئول حراست در تهران

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…