استخدام شركت معدني و صنعتي گل گهر ( جديد )

پيرو فراخوان جذب نيروي ايمني در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و عدم جذب كارشناسان مورد نياز ، شركت…

استخدام يك شركت فعال در حوزه ساخت تجهيزات فرآوري معدني در تهران

تاریخ انقضا :1399/5/30

استخدام يك شركت معدني معتبر واقع در استان اصفهان

يك شركت معدني معتبر واقع در استان اصفهان جهت تكميل كادر خود از استانهاي البرز ،كرمان…

استخدام يك شركت معدني در تهران

تاریخ انقضا :1399/3/7

استخدام 8 عنوان شغلي يك شركت معتبر معدني واقع در سيرجان

 يك شركت معتبر معدني واقع در سيرجان جهت تكميل نيروي انساني خود در معدن نياز به…

استخدام كارشناس آزمايشگاه معدني (خمين) در گروه سرمایه گذاری احسان

استخدام گروه سرمایه گذاری احسان در البرز- اراک گروه سرمایه گذاری احسان در البرز- اراک جهت…