استخدام اپراتور سنگ مغناطیس یا فرز منوال جهت شرکت تولیدی در تهران

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی در تهران یک شرکت تولیدی واقع در تهران از افراد واجد…