استخدام همکار آقا مسلط به زبان انگلیسی جهت ترجمه مقالات در تهران

استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی در تهران شرکت ارتباطات ماندگار پرشین در تهران استخدام می…

استخدام محقق جهت ویرایش و ارسال مقالات انگلیسی در اصفهان

آگهی استخدام محقق بصورت نیمه وقت در اصفهان به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در…

استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی جهت ترجمه مقالات در تهران

استخدام مترجم مسلط به زبان انگلیسی در تهران شرکت ارتباطات ماندگار پرشین در تهران استخدام می…

استخدام کارشناس تولید محتوا آشنا به مقالات حوزه IT در قم

استخدام کارشناس تولید محتوا در قم از واجدین شرایط ذیل جهت کار در قم دعوت به…