استخدام قائم مقام مدیر عامل در یک شرکت تولیدی-بازرگانی/تهران

یک شرکت تولیدی-بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…