استخدام کارگر ساده خانم و آقا جهت کارگاه جعبه سازی مقوایی

به کارگر ساده خانم و آقا جهت کارگاه جعبه سازی مقوایی در محدوده شهرری نیازمندیم. تلفن:…