استخدام نیروی طلاساز ماهر با حقوق مكفی در البرز

استخدام نیروی طلاساز در البرز به رده های شغلی زیر جهت همکاری در البرز نیازمندیم: ردیف…