استخدام راننده (موزع) با وانت مسقف آشنا به مناطق تهران و کرج

استخدام شرکت معتبر در زمینه پخش مواد غذائی شرکت معتبر در زمینه پخش مواد غذائی، جهت…

استخدام بازرس فروش با سابقه آشنا به مناطق تهران و البرز

آگهی استخدام گروه صنایع غذایی حق شناس گروه صنایع غذایی حق شناس (سنجابک بین الملل) واقع…

استخدام رئیس یا سرپرست فروش آشنا به مناطق تهران و البرز

استخدام گروه صنایع غذائی حق شناس گروه صنایع غذائی حق شناس (سنجابک بین الملل) در تهران…

استخدام راننده (موزع) با وانت مسقف یا آریسان آشنا به مناطق تهران و البرز

استخدام گروه صنایع غذائی حق شناس گروه صنایع غذائی حق شناس (سنجابک بین الملل) در تهران…

استخدام بازاریاب آشنا به مناطق تهران و البرز در یک گروه صنایع غذائی

استخدام گروه صنایع غذائی حق شناس گروه صنایع غذائی حق شناس (سنجابک بین الملل) در تهران…

استخدام بازاریاب حضوری کلیه مناطق تهران در یک مجموعه معتبر

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام بازاریاب در شرکت پخش مواد غذایی در اصفهان و مناطق حومه

یک شرکت پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر فروش خود در استان اصفهان و مناطق حومه…