استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت و بیمه جهت مجموعه منتا در تبریز

استخدام کارشناس فروش در تبریز مجموعه منتا واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کادر خود از…