استخدام هتل سه ستاره منجی

هتل سه ستاره منجی در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر…