استخدام کارگر خانم جهت مراقبت و انجام امور منزل/خراسان رضوی

به کارگر خانم جهت مراقبت و انجام امور منزل در استان خراسان رضوی نیازمندیم. عنوان شغلی…