استخدام نیروی خدماتی خانم جهت کار در منزل در تهران

به یک نیروی خدماتی خانم جهت کار در منزل در استان تهران، محدوده نیاوران نیازمندیم. عنوان شغلی شرایط…