استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر در تهران

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…