استخدام منشی،مهندس صنایع (مسئول مناقصات و بازرگانی)/تهران

یک شرکت مهندسی پیمانکاری محدوده شهرک غرب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…