استخدام سالن کار و سالادزن ماهر در یک رستوران در منطقه1-تهران

یک رستوران در منطقه 1 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد…