استخدام فروشنده در فروشگاه چند منظوره زادشفق در رشت

استخدام فروشگاه چند منظوره زادشفق فروشگاه چند منظوره زادشفق جهت تکمیل در کادر فروش مبلمان ،فرش،کالای…