استخدام کارشناس پرونده مهاجرتی،منشی در یک موسسه مهاجرتی

یک موسسه مهاجرتی معتبر واقع در استان تهران (صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی)، به منظور تکمیل…